Pocetna stranica OSA-OBA BiH
Pocetna stranica OSA-OBA BiH
Svijet i region Drugi o nama Other languages
Zakon o OSA-OBA BiH
O OSA-OBA BiH Analize, informacije, saopcenja kontakt i linkovi

Komentar i tekst Zakona o Obavještajno sigurnosnoj / bezbjednosnoj agenciji BiH

Zakon o Obavještajno sigurnosnoj / bezbjednosnoj agenciji BiH zajedničko je djelo stranih i domaćih eksperata, a i usvojen je zahvaljujući stranim i domaćim naporima da se Bosna i Hercegovina i u ovom segmentu svog državnog ustrojstva približi poželjnim, i od strane svih, zagovaranim euroatlanskim integracijama (NATO i EU).

Zakonodavac je imao u vidu potrebu države za nezavisnim informacijama i analizom bitnom po sigurnost Bosne i Hercegovine, a posebno potrebu za uspostavljanjem mehanizma za prikupljanje informacija o djelima kažnjivim po međunarodnom pravu i prijetnjama po održivost ili ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Zbog toga je Visoki predstavnik 29. maja / svibnja 2003. godine donio Odluku o uspostavljanju Stručne komisije za reformu obavještajno-sigurnosne službe.

Stručna komisija je naporno i profesionalno radila kako bi ispoštovala rok i izradila nacrt Zakona o obavještajno-sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine na koji su komentare dali brojni međunarodni stručnjaci i bosanskohercegovačke organizacije, te isti nacrt pohvalili i, između ostalog, istakli da mnoge karakteristike nacrta ispunjavaju najviše evropske standarde i ocijenili ga kao jednog od najefikasnijih zakona takve vrste u Evropi.

Tu se, prije svega, ima u vidu zaštita interesa građana Bosne i Hercegovine tako što će se osigurati najviši standardi međunarodno priznatih ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, uključujući prava iz Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i njenih protokola.

Dana 22. marta / ožujka 2004. godine, na osnovu člana IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na sjednici Predstavničkog i Doma naroda, usvojila je Zakon o obavještajno - sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine. Ovaj zakon stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine br. 12, od 14.04.2004. godine.

* * *

Puni tekst Zakona o obavještajno sigurnosnoj / bezbjednosnoj agenciji BiH možete naći na slijedećoj stranici.