razmak

Rukovodstvo Agencije

 

    Generalni direktor
    Zamjenik generalnog direktora
    Glavni inspektor

 

Rukovodstvo Obavještajno-sigurnosne agencije BiH

Dana 19. studenog 2015. godine, na 32. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara BiH je imenovalo Osmana Mehmedagića za generalnog direktora Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, Trifka Buhu za zamjenika generalnog direktora te Damira Bevandu za glavnog inspektora OSA-e, na mandat od četiri (4) godine, počev od 19.11.2015. godine.

Pomenuta imenovanja su uslijedila nakon isteka mandata prethodnog rukovodstva Obavještajno-sigurnosne agencije BiH.

 

Pozicija Agencije u BiH

 

Unutarnja organizacija Agencije